Kurumsal Mimari Stand Projelerimiz

    Kurumsal Mimari

    Kurumsal mimari bir belgedir. Bu belge kurumun hedef ve stratejileri ile IT sistemleri arasındaki ilişkiyi yöneten ve kurumda kullanılması gereken teknolojilere yön verir. Bu belgeyi oluşturan birime kurumsal mimari, oluşturan kişiye de kurumsal mimar denir. Kurum ve mimariyi de açıklamak gerekir. Kurum ortak hedefleri olan organizasyonların oluşturduğu yapıya kurum denir. Kurumun kapsadığı organizasyonlar ise devlet daireleri, grup şirketleri, bir şirketin tamamı veya yalnızca bir departmanı olabilir. Mimari ise belirli ölçü ve kurallara göre yapı tasarlama bilimi ve sanatıdır. Kurumsal mimari mevcut olanı değil gelecek ile ilgili planlamayı da yönetir.

    Kurumsal mimari uygulamaları iş mimarisi, uygulama mimarisi, veri mimarisi ve teknoloji mimarisi gibi konuların tek çatı altında yönetilmesi ve ilişkilendirilmesini amaçlayan uygulamalardır. Veri mimarisi ve uygulama mimarisi de kurumsal mimari çatısı altına girdikten sonra kurumsal mimari daha zengin bir uygulama alanına sahip oldu. Teknik amaçla kullanılan kurumsal mimariler bile kuruma çok fayda sağlamaktadır. İş mimarisi,  kurum stratejileri, iş süreçleri ve organizasyonel yapı gibi konuları hedef alır. Uygulama mimarisi, kullanımdaki uygulamaların mevcut süreçlerle ilişkilendirildiği taslağı oluşturma kısmını kapsar.  Veri mimarisi kurumun mantıksal ve fiziksel veri haritasını ve veri yönetim kaynaklarını barındırır. Bilgi mimarisi olarak da bilinir. Teknoloji mimarisi uygulamaların ve veri tabanlarının desteklenmesi için kullanılan yazılım, donanım ve ağ altyapılarının yönetir. Altyapı mimarisi olarak da bilinir.

    Kurumsal mimari temelleri 1980 yıllarında John Zachman ile atılmıştır. Son dönemlerde askeri alanda gelişimi hız kazanmıştır. Dünyada önemi uzun yıllar önce fark edilmiş olsa da Türkiye’de kariyer sitelerinde kurumsal mimar ilanlarını yeni yeni görüyoruz. Kurumsal mimar tüm şirketi ilgilendiren IT yol haritalarını hazırlar. Kurumsal mimarinin ilgi alanları ise yeni jenerasyon IT projelerin destek, uygulama envanter yönetimi ve bakım süreçleri, uyum ve güvenlik, maliyet kıyaslama, stratejik KPI’lar hedef mimari çalışmaları ve sonlandırma planlarıdır. İyi tasarlanmış kurumsal mimari organizasyonlara hızlı cevap vermeyi ve fırsatlara ve değişimlere açık olan piyasalara hızlı adapte olmanızı sağlar. Bunun için çalışan kümelerin ortak çalışıyor olması çok önemlidir.